Algemene Voorwaarden

 

 

Totstandkoming Overeenkomst
Een overeenkomst met Iris Spirituele Reizen kan worden gesloten via de website (contactpagina), via email, via de telefoon of via persoonlijk contact. De overeenkomst is rechtsgeldig na het zetten van een handtekening of na het bevestigen van de controlemail verstuurd door Iris Spirituele Reizen ter bevestiging van de opdracht.

 

Rekeningnummer
Het rekeningnummer van Iris Spirituele Reizen is IBAN: NL34ABNA0408533587 BIC: ABNANL2A. Op de ontvangen factuur, tevens opdrachtbevestiging, staan de betalingsgegevens vermeld.