Algemene Voorwaarden

 

 

Annuleren

Het kan voorkomen dat u door en onvoorziene gebeurtenis uw reis moet annuleren. Bij Iris Spirituele Reizen zijn alle reizen op maat gemaakt en daarom geldt een annuleringsfee van 100%. Het is aan te raden om een annuleringsverzekering af te sluiten om bij geldende redenen (zoals ziekte, ongeval etc) de betaalde reissom te kunnen verhalen. Dit gaat altijd via de verzekeringsmaatschappij waarbij u uw annuleringsverzekering onder brengt. Annuleringen dient u schriftelijk aan Iris Spirituele Reizen te melden, dit kan via de post: Ocarinastraat 6b 6217 EZ te Maastricht, of per email: iris.stomp@planet.nl.

 

Afkoelingsperiode
Gemaakte boekingen via internet zijn defenitief. De zogenoemde ‘afkoelingsperiode’, die in de wet ‘kopen op afstand’ wordt genoemd, is niet van toepassing op reizen.

 

Totstandkoming Overeenkomst
Een overeenkomst met Iris Spirituele Reizen kan worden gesloten via de website (contactpagina), via email, via de telefoon of via persoonlijk contact. De overeenkomst is rechtsgeldig na het zetten van een handtekening of na het bevestigen van de controlemail verstuurd door Iris Spirituele Reizen ter bevestiging van de boeking. Deze boeking wordt bevestigd door een bevestigsmail aan de hoofdboeker en deze is dan rechtsgeldig.

 

Aansprakelijkheid en minimum leeftijd bij boeking

De hoofdboeker, die tevens meerdere medereizigers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor de hele boeking. Alle correspondentie betreffende de reis zal worden gevoerd met het opgegeven adres van de hoofdboeker. De minimum leeftijd van de hoofdboeker dient 18 jaar te zijn. Zijn alle medereizigers op de boeking minderjarig dan dient er een schriftelijke toestemming van de ouders te worden overlegd. Wijzigigen en/of annuleringen dienen schriftelijk door de hoofdboeker worden gemeld.

 

Reis-en Annuleringsverzekering
Iris Spirituele Reizen adviseert u een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. De annuleringsverzekering dient direct bij boeking te worden afgesloten, de reisverzekering kan tot de dag van vertrek worden afgesloten. Schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering worden niet door ons vergoed.

 

Rekeningnummer
Het rekeningnummer van Iris Spirituele Reizen is ABN AMRO: 408533587. Op de ontvangen factuur, tevens boekingsbevestiging, staan de betalingsgegevens vermeld.

 

Informatie op de website

De informatie op de website is op het moment van boeken geldend. Mochten er zich prijswijzigingen voordoen waarop Iris Spirituele Reizen geen enkele invloed heeft (bijv ecotax of brandstoftoeslag op tickets) wordt u hierover geïnformeerd. Deze dienen dan alsnog voldaan te worden.